Evenementgegevens


Alle medewerkers, werkgroepen en vrijwilligers die meehelpen met o.a. onze 35e MidZomerFeest

worden uitgenodigd voor een M.O. (medewerkersoverleg) op

Dinsdagavond 20 juni 2017, aanvang 19.45 uur. Zegt het voort…. jullie zijn allen van harte welkom.