SouMiKou

 

 

Organiseren maandelijkse wandeltocht met als doel verschillende stichtingen te sponsoren.

S o u M i K o u – Sponsorwandeltocht


SouMiKou organiseert elke 2e zaterdag van de maand wandeltochten van 5-10-15 km, maar in juni zijn het vier afstanden t.w. 5-10-15-20 km waaruit deelnemers kunnen kiezen. Voor deze SPONSORwandeltocht is ook de bijdrage aangepast naar 3 euro per deelnemer. Natuurlijk hopen we dat de deelnemers het sponsorformulier gebruiken om gelden op te halen bij hun eigen ‘sponsoren’ om daarmee voor het goede doel te wandelen.

Met een wandeltocht was in 2015 het initiatief genomen om – in elk geval – de vrijwilligers van Stichting Mae Uku in beweging te krijgen, zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. Medestanders en bekenden mee te krijgen waarbij tegelijkertijd actie gevoerd kan worden ter ondersteuning van het goede doel. De deelnemende lopers kunnen zichzelf laten sponsoren door geld op te halen voor gekozen goede doel.  Een drietal Molukse Wijken bestaan en staan nog steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren in Zeeland. De KNIL-soldaten met hun gezinnen werden toentertijd door het Rijk geconcentreerd en samengebracht van houten barakkampen naar nette, moderne rijtjeshuizen in SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke (SOUMIKOU). Deze wijken vormen de basis ook voor de SOUMIKOU- Wijkentocht/Mars.  Een leuke bijkomstigheid is de woordassociatie memorerend aan Mr.Dr. Chris Soumokil. Terugdenkend ook aan de eerste Molukse Stichting in Nederland, namelijk die van Middelburg, hier in Zeeland.

Stichting Mae-Uku
Stichting Mae-Uku
Stichting Mae-Uku