Ontstaan en geschiedenis

Stichting Mae-Uku

 

 

Stichting Mae-Uku …. 

Een geschiedenis in vogelvlucht…..
In 1951 was de overkomst van de Molukse ex-KNIL militairen van Indonesië naar Nederland. Het verblijf in de kampen / woonoorden duurde ongeveer 10 jaar. Daarna verhuisde men naar de kleinere Molukse woonwijken. In Zeeland waren er drie: in Middelburg, Koudekerke en Oost Souburg. Vele Ambonezen
verhuisden naar andere Molukse wijken buiten Zeeland. Een nieuw leven begon, een proces van groepsintegratie.
In de 60’er jaren ontstonden er spanningen, die nog meer toenamen toen de RMS-president Soumokil geëxecuteerd werd in Indonesië. Jongeren konden moeilijk hun draai vinden. In het uitgaansleven kwam het wel eens tot ruzies en vechtpartijen. Moeizame ontwikkelingen in het onderwijs constateerde men.

Het ministerie van CRM besloot in 1969 een welzijnsstichting te subsidiëren, wiens houten gebouw kwam te staan aan de Koudekerkseweg, in de buurt van het park Toorenvliedt. Activiteiten: voorlichting, cultuur, onderwijs, recreatie enz. In de eerste jaren (70’er jaren) draaide de stichting goed, m.n. door de vele vrijwillige medewerkers. Door meningsverschillen over het beleid kwamen er spanningen binnen de medewerkersgroep. Jongeren van het Moluks Documentatiecentrum trokken zich terug en vestigden zich in een buurthuis van de stichting Sociaal Kultureel Werk, nl. De Zwaan. De Soumokil Stichting vervolgde haar koers.

Ontstaan Moluks welzijnswerk in Oost-Souburg nader toegelicht ….

1969

De eerste Molukse stichting in Middelburg, de Mr. Dr. C. Soumokil Stichting, voor de Molukse gemeenschap op Walcheren. Het stichtingsgebouw is gelegen aan de Koudekerkseweg. Hiermee kwam men tegemoet aan de behoefte binnen de Molukse gemeenschap. Echter had het ook te maken met een opkomende radicalisering na 1965, direct na de executie van de Molukse RMS-president Soumokil in Indonesië.

70’er jaren

Veel activiteiten werden opgestart in de nieuwe stichting. Onder andere een project Studiebegeleiding, opgestart in 1975.
De Souburgse Molukkers waren in die tijd goed betrokken bij het welzijnswerk. Verschillende Molukse jongeren kozen in die tijd voor een studie op de Sociale Academie door de toenemende aandacht voor het opbouwwerk, emancipatie en educatie. Informatie- en themabijeenkomsten waren er. Eveneens een politieke betrokkenheid. Er kwam een Moluks Documentatiecentrum binnen de stichting,  maar ook discussie over de vorm en inhoud van bepaalde activiteiten en
projecten. Zie hierboven.

Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg

1978

Het Documentatiecentrum vertrok aldus uit de Soumokil Stichting.
Het vond onderdak in Buurthuis De Zwaan, bij de stichting SKA, Soc. Kult. Activiteiten (coördinator was dhr. Kris van Wezel).
De Soumokil Stichting ging door met haar activiteiten, maar bereikte iets minder mensen uit Oost-Souburg.

Begin 1981

Er kwam een initiatief van een paar mensen om ook Moluks welzijnswerk te organiseren in Souburg. Onder de naam MWS, Moluks
Welzijnswerk Souburg-Vlissingen ging men voortvarend te werk. Allereerst ging men de Molukse inwoners langs met een handtekeningenlijst: een overgroot deel (ca. 90%) was het eens met het initiatief. Daarna naar de gemeente, het ministerie van CRM, de woningcorporatie e.a.
Men zetelde in De Zwaan en werd ondersteund door SKA. Vijfentwintig vrijwillige medewerkers gingen heel intensief aan de slag. Contacten waren er ook met het
Moluks Documentatiecentrum.
De eerste activiteit was het samenstellen van een “zwartboek” over de huisvestingssituatie in de Molukse wijk, wat overhandigd werd aan de woningcorporatie. Ten tweede werd er een “zomerdriedaagse” bedacht, een festival met veel ontmoeting en ontspanning, voor jong en oud. Het eerste Midzomerfeest (ook genoemde de Driedaagse) zag het licht.

1985

Toch duurde het nog 4 jaar (1985)(voordat er een stichting opgericht kon worden. Een tijdelijk bestuur werk samengesteld. Naar de notaris gingen:
Njonkie Pattinama, Sophia de Kock en Nathan Seitte. Een goede samenwerking was er met de Molukse wijkraden Souburg en Vlissingen. Dit kwam tot uiting
in de samenstelling van het (interim) bestuur.
 Njonkie Pattinama
 John Telussa
 Oom Pede Kakerissa
 Oom Dick Manusama
 Jonathan Seitte
 Paulus Sohilait
 Sophia de Kock
 Oom Max Salawane
 Ulis Toumahuw

De stichting kreeg een naam ….. MAE-UKU ……..

(vertaling: “Komt tesamen”)