Selamat datang oftewel welkom op de website van Molukse welzijn stichting Mae Uku

Midden in de Molukse wijk in Oost-Souburg staat het gebouw van de Molukse welzijn stichting Mae Uku, de spil van activiteiten voor de Molukse gemeenschap op Walcheren. Respect voor het individu en de groep is ons uitgangspunt. Vanuit die gedachte roepen we Molukse mensen uit heel Walcheren, maar zeker ook autochtone mensen uit Walcheren op en betrekken we ze bij onze activiteiten gericht op het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur. De betekenis van Mae Uku is dan ook “Komt Tesamen”.

Bindende factor voor de Molukse gemeenschap op Walcheren

De naam van de stichting is tijdens een openbare vergadering in 1985 gekozen. We hechten veel waarde aan de inbreng van alle vrijwillige medewerkers en natuurlijk de wijkbewoners van de Molukse wijken in Oost-Souburg, Middelburg en Koudekerke. 

Mae Uku zien we als de bindende factor voor de Molukse gemeenschap op Walcheren. Wij staan dichtbij en zijn vertrouwd met onze mensen en zij ook met ons. Onze plek is midden in de Molukse wijk in Oost-Souburg, daar vindt Mae Uku ook haar oorsprong, maar Mae Uku is dus de Molukse welzijn stichting voor heel Walcheren.

Tegelijkertijd staan we open voor wat er buiten de gemeenschap gebeurt, we zoeken daarmee ook de verbinding. Onze activiteiten en evenementen zijn altijd gericht op verbinding, zowel met onze eigen gemeenschap als met overige geïnteresseerden. Verder valt hierbij te denken aan contacten met (lokale) overheden, fondsenverstrekkers, sponsoren en collega organisaties die mede bepalend zijn hoe we onze doelstellingen als Mae Uku succesvol kunnen realiseren.  

Mae Uku heeft een jaarprogramma met activiteiten die variëren van wekelijkse bijeenkomsten voor de ouderen, cursus Moluks Maleis, Wandeltochten van SouMiKou tot het jaarlijkse Midzomer festival. 

We wensen u veel (lees)plezier op onze website en zien u graag bij een van onze activiteiten of evenementen, Amatoo!

Een welzijnsstichting met een Molukse basis, ten behoeve van activiteiten ter behoud en bevordering van de Molukse identiteit en cultuur
voor de Molukse gemeenschap op Walcheren.

Géén MIDZOMERFEEST 2024

Helaas geen Midzomerfeest dit jaar wegens de renovatie van het Mae Uku stichtingsgebouw.

We hopen op jullie begrip en kunnen niet wachten om volgend jaar de 40e editie van het MIDZOMERFEEST te vieren met een prachtig nieuw, gerenoveerd stichtingsgebouw!

Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg
Stichting Mae Uku Oost-Souburg

Doelstelling (statuten) Stichting Mae-Uku

 • het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur;

 • belangen behartigen van de Molukse gemeenschap;

 • activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de Molukse gemeenschap en anderen;

 • participeren in de multiculturele samenleving;

 • informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken;

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Mae Uku en de Molukse gemeenschap Walcheren staan midden in de (Zeeuwse) maatschappij en participeren daarin actief. Binnen Mae Uku verzorgen we ook activiteiten die zorgen voor verbinding en een mooie multiculturele samenhang.

Bekijk onze agenda

en reserveer de zaal voor jouw feest of bijeenkomst
Reserveren

Wat doen wij?

Activiteiten

Wij organiseren en faciliteren activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de brede doelstellingen van onze stichting. Denk hierbij aan onder meer taalcursussen, ouderengym, dans- en zanggroepen, wandelgroep.

Samenkomsten

En zeker ook heeft het gebouw een belangrijke functie voor die momenten die in onze Molukse cultuur als belangrijk worden beschouwd, zoals doop- of belijdenisfeesten, maar ook een plaats voor samenkomst voor familie bij overlijden van een dierbare.

Officiële bijeenkomsten

Verschillende (Moluks) cultureel maatschappelijke organisaties op Walcheren maken gebruik van het gebouw voor vergaderingen alsook andere officiële bijeenkomsten.

Tevens zien wij een mogelijkheid om aan een toenemende vraag van andere organisaties, niet persé met Molukse achtergrond, gehoor te kunnen geven om een passende ruimte te bieden voor hun activiteiten.

Al deze activiteiten vinden plaats in, óf vanuit, ons gebouw. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dit gebouw is voor ons in de realisatie van onze doelstelling. Het gebouw is daadwerkelijk ‘het hart en de ziel’ van de stichting!

Zo brengen wij mensen bij elkaar, ongeacht culturele achtergrond, om samen te leren, te ontspannen, te herdenken, te lachen, te huilen,
te troosten en bovenal te waarderen en te respecteren! 
Mae Uku, Komt tezamen!

Stichting Mae Uku oorsprong

 • Mae Uku, komt tezamen;
 • Welzijnsstichting met Molukse oorsprong, KNIL 1951 op dienstbevel naar Nederland;
 • Tijdelijk verblijf is permanent geworden, van barakken naar woonwijken;
 • Christelijk geloof/kerk speelt een belangrijke rol in de samenleving. Het pand is voorheen een kerk geweest. Heeft een emotionele waarde voor onze gemeenschap;
 • Vanaf begin jaren ‘90 heeft de kerk een nieuw pand gekregen en is de oude kerk het stichtingspand.
 • 1981 initiatief welzijnswerk (Molukse Welzijnswerk Souburg/MWS), eerst vanuit De Zwaan,1985 start Mae Uku.
Stichting Mae Uku Oost-Souburg

Laatste nieuws

Jumbo Oost-Souburg doneert €500,00 voor renovatie

Jumbo Oost-Souburg doneert €500,00 voor renovatie

Wow! We hebben weer een mooie donatie mogen ontvangen voor onze stichting. Gisteren hebben we een cheque ter waarde van maar liefst € 500,00 overhandigd gekregen van Edwin Meijer namens Jumbo Oranjeplein Oost-Souburg voor de renovatie van ons stichtingsgebouw. Hallo...

Lees meer