Wie zijn wij

Projectgroep renovatie

Edwin Wildenberg

Algehele coördinatie projectgroep renovatie

Mijn naam is Edwin Wildenberg. Mede door mijn vrouw, Hanny Sarioa, raakte ik betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting Mae-uku. Aangezien ik niet van het toekijken ben, maar graag actief meedenk en doe, hoefde ik niet lang na te denken toen mij de vraag werd gesteld om onderdeel te worden van het projectteam.

Ik doe dit samen met Roel Latuheru in de rol van coördinator. Mijn taken zijn het ondersteunen en faciliteren van alle teamleden om de renovatie zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Want voordat we daadwerkelijk met het renoveren kunnen beginnen, zal er op de achtergrond veel geregeld moeten worden.

Roel Latuheru

Algehele coördinatie projectgroep renovatie

Mijn opa en oma hebben altijd in de Molukse wijk Oost-Souburg gewoond, net als mijn vader in zijn jonge jaren. Het huidige gebouw van Mae Uku deed toen dienst als kerk voor de wijk en was een belangrijke ontmoetingsplaats toen en nu is het een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle verschillende activiteiten van Mae Uku gericht op behoud van onze Molukse cultuur voor de volgende generaties van de Walcherse Molukse gemeenschap maar ook de verbindingen met de lokale Walcherenaren. Daar zet ik mij graag voor in! Samen met Edwin Wildenberg ben ik verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de projectgroep renovatie. 

Ik heb me vooral bezig gehouden met het opzetten van de projectgroep en met het benaderen van de verschillende deelnemers voor de diverse verantwoordelijkheidsgebieden. En het onderhouden van de contacten voor de fondsen en subsidies en het aanschrijven van potentieel nieuwe fondsen en subsidies.

Nella Pesiwarissa

Financiën projectgroep renovatie

Mijn naam is Nella Pesiwarissa en nauw betrokken bij Mae Uku. Naast bestuurslid en lid van diverse werkgroepen binnen de stichting ben ik samen met Kedi verantwoordelijk voor de financiën van het renovatieproject.

Wij hebben een aparte bankrekening laten openen om de gelden op te storten, die alleen betrekking hebben op de renovatie. Tevens heb ik de voorwaarden van de subsidies die zijn toegezegd en het aanvragen van de voorschotten van de subsidies in kaart gebracht.

Nanda Telussa

Coördinatie vrijwilligers

Mijn naam is Nanda Telussa, 45 jaar, en al jaren vaste (bar) medewerker van stichting Mae Uku. Daarnaast heb ik ook een aantal jaren in het MZF comité gezeten en ben ik altijd hulpzaam bij allerlei activiteiten.

In dit Projectteam Renovatie hou ik me vooral bezig met de vrijwilligers, d.w.z. dat ik op zoek ga naar mensen die de stichting een warm hart toedragen en graag willen helpen tijdens de renovatie, met welke expertise of op welke manier dan ook.

Wilt u zich aanmelden? Graag! We kunnen alle hulp van harte gebruiken.

Theo Izaac

Technische gedeelte renovatie

Na ruim 30 jaar in het Brabantse land te hebben geleefd zijn mijn vrouw Marleen en ik in Zeeland neergestreken. Dit is een back to the roots actie van Marleen, voor mij is het even wennen na een periode lange Brabantse nachten.

Als pensionado dacht ik een relaxed leven te gaan leiden in het Zeeuwse, echter Mark Leemans zag een kans om mij te strikken voor de renovatie plannen van de stichting Mae Uku. Gezien dat er vooraf veel energie en tijd al is ingestoken door eenieder betrokkenen, die een warm hart toedraagt aan de stichting Mae Uku, wil ik hierin ook een steentje aan bijdragen.

Dat steentje doe ik samen in het projectteam Renovatie stichting Mae Uku, in het bijzonder het technisch gedeelte van het project en doe dit samen Paul Latuheru. Verder ben ik blij verrast dat er veel vrijwilligers zijn die wekelijks tijd steken om de stichting Mae Uku draaiende te houden voor de inwoners van Walcheren en in het bijzonder de Molukse gemeenschap.

Tot slot wil ik hiermee een oproep doen aan allen in de regio Walcheren om voor de renovatie werkzaamheden, je ook als vrijwilliger aan te melden? Want met name voor de interne verbouwing, kunnen zeker ‘extra handjes’ gebruiken, want als wij bouwkosten kunnen uitsparen, houden wij meer over voor activiteiten te ontplooien voor ons gemeenschap.