Bijzondere projecten

S o u M i K o u – Sponsorwandeltocht

vertegenwoordiging vrijwilligers 3 wijken

vertegenwoordiging vrijwilligers 3 wijken

Met een wandeltocht was in 2015 het initiatief genomen om – in elk geval – de vrijwilligers van Stichting Mae Uku in beweging te krijgen, zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. Medestanders en bekenden mee te krijgen waarbij tegelijkertijd actie gevoerd kan worden ter ondersteuning van het goede doel. De deelnemende lopers kunnen zichzelf laten sponsoren door geld op te halen voor gekozen goede doel.  Een drietal Molukse Wijken bestaan en staan nog steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren in Zeeland. De KNIL-soldaten met hun gezinnen werden toentertijd door het Rijk geconcentreerd en samengebracht van houten barakkampen naar nette, moderne rijtjeshuizen in SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke (SOUMIKOU). Deze wijken vormen de basis ook voor de SOUMIKOU- Wijkentocht/Mars.  Een leuke bijkomstigheid is de woordassociatie memorerend aan Mr.Dr. Chris Soumokil. Terugdenkend ook aan de eerste Molukse Stichting in Nederland, nl. die van Middelburg, hier in Zeeland.

SouMiKou organiseert elke 2e zaterdag van de maand wandeltochten van 5-10-15 km, maar in juni zijn het vier afstanden t.w. 5-10-15-20 km waaruit deelnemers kunnen kiezen. Voor deze SPONSORwandeltocht is ook de bijdrage aangepast naar 3 euro per deelnemer. Natuurlijk hopen we dat de deelnemers het sponsorformulier gebruiken om gelden op te halen bij hun eigen ‘sponsoren’ om daarmee voor het goede doel te wandelen. 

Het goede doel in 2020 moet nog bevestigd worden en wachten we even af. Hou wel de datum alvast vrij in je agenda, die we gepland hebben:  zaterdag 11 juli 2020. Ook voor de  reguliere wandeltochten blijven we op de 2e zaterdag elke maand.

Een bijdrage aan de wandeltocht kunt ú doen door te storten op NL12RABO 01544.75.831 o.v.v. ‘…wandelt mee in 2020’ t.n.v. Stichting Mae Uku.

namens de wg SouMiKou

Mona Matitaputty, Gabe Waisapy, Maria Nanuru, Mesak Lopulissa, usi Mary de Lima en bung Luc Waisapy

Iedereen is van harte welkom.

0000* P r o j e k t   l e s k i s t e n 

60 jaar Molukkers in Zeeland (1951 – 2011): Een groots project met tal van activiteiten in 2011 met ondersteuning vanuit de Provincie Zeeland. Een 3-tal leskisten o.a. waren er toen vervaardigd en beschikbaar gesteld voor ieders gebruik (uiteraard in goed overleg):

– Leskist voor de ‘onderbouw’ basisonderwijs,

– ééntje voor de ‘bovenbouw’ van het basisonderwijs én

– de derde speciaal voor bij het voortgezet onderwijs.

Informatievoorziening c.q. voorlichting dat op aanvraag kan worden gegeven, opgevraagd en in gezamenlijk overleg via usi Mary de Lima en/of Alex Soplantila. 000300070006000500010004

Aanmelden werkgroep Bijzondere projecten

[contact-form-7 id=”3992″ title=”Bijzondere projecten”]