Doelstelling

 

 

Doelstelling (statuten) Stichting Mae-Uku

  • het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur;

  • belangen behartigen van de Molukse gemeenschap;

  • activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de Molukse gemeenschap en anderen;

  • participeren in de multiculturele samenleving;

  • informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Mae-Uku
Stichting Mae-Uku
Stichting Mae-Uku
Stichting Mae-Uku