Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Mae Uku

Aan alle vrijwilligers, werkgroepen en medewerkers Mae Uku

 Hierbij worden jullie allen uitgenodigd voor een medewerkersvergadering op dinsdagavond 19 november in Mae Uku, aanvang 19.30 uur. Agenda:

 1. Opening vergadering.

 2. Mededelingen.

 3. Notulen vorig MO 11 september 2013 (pdf).

 4. Stand van zaken – Werkgroepen – Activiteiten

 5. Rondvraag.

 6. Sluiting tot uiterlijk 21.15 uur.

 

Tot dan en kijk alvast wat er te doen is, wat je bijdrage zou kunnen zijn, wat je alvast met het MO zou willen delen of wat je nog van plan bent wat ons allen aangaat, wat je al ontvangen heb aan info…..etc…

 Is er iemand die je erbij wilt hebben, of je denkt dat die erbij hoort, neem ze mee…… toch!

Amatoo