Evenementgegevens

  • Datum:

IMG_0663[1]Aan alle medewerkers, vrijwilligers

Aan alle werk-, activiteit- en projectgroepen

Aan alle drie de wijkraden Souburg, Middelburg & Koudekerke

 

Onderwerp: SouMiKou-SponsorWandeltocht

 

Bijgaand worden jullie allen uitgenodigd voor een MedewerkersOverleg(M.O.) op dinsdag 15 september 2015, aanvang 19.30 uur in Mae Uku. Het overleg zal staan in het kader van de geplande SOUMIKOU-sponsorwandeltocht 2015.

Als TRY-OUT is gepland om op burendag 26 september met z’n allen een VIJFKILOMETERWANDELING te maken.

Zoals al eerder besproken is de INZET van SouMiKou om richting zaterdag 14 november 2015 zoveel mogelijk (sponsor-)geld binnen te halen voor het GOEDE DOEL: de medische projecten van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon.

 

Meelopen, meedenken c.q. medewerking is van belang. O.a. medewerking ter plaatse in de drie wijken én langs de wandelroutes zelf is sowieso van belang en dus van harte welkom. Mochten er alvast ideeën gedeeld worden, we horen het graag en anders in kleiner comite.

Natuurlijk kunnen ter plaatse ook de aanmeldingen worden gedaan(b Luc en Maria). Zie bijgaand pdf-jes: SouMiKou-formulier    flyerSponsorloop

 

Afijn, wij hopen jullie dinsdagavond te begroeten, amatooo

namens Stichting Mae Uku

 

Mona Matitaputty, Gabe Waisapy, Maria Nanuruw, Lies Wattimena, u Mary de Lima en b Luc Waisapy (SouMiKou-initiatiefgroep)

1713456424