Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Mae Uku

Uitnodiging voor alle vrijwilligers Midzomerfeest 2018
Aan alle medewerkers, werk- & projectgroepen Mae Uku

voor een M.O.(Medewerkersoverleg) op

WOENSDAG 29 augustus a.s.,

Aanvang 19.45 uur in Mae Uku

AGENDA

…..Evaluatie afgelopen Midzomerfeest zal dan o.m. aan bod komen.

1713459714