Evenementgegevens

  • Datum:

Indiëherdenking te Vlissingen op 15 augustus 2019 om 19.30 uur

Aandacht voor de slachtoffers van de Japanse bezetting

Op 6 juni j.l. hield de Molukse historicus Ron Habiboe een inleiding in Mae Uku over de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indié. Een ondergesneeuwd facet in de geschiedenis. Habiboe vertelde over de brute houding van de Japanners tegenover de Molukse burgerbevolking en de KNIL militairen. En….het verzet van Molukkers tegen die Japanse houding. Ook kreeg de rol die Molukse studenten in Nederland speelden in het verzet tegen de Duitse bezetting in zijn verhaal de aandacht.

Gemeente Vlissingen organiseert voor de eerste keer een Indië herdenking en geeft de Molukse gemeenschap een plaats in de herdenking.

De herdenking vindt plaats op 15 augustus a.s. op de begraafplaats in Vlissingen en begint om 19.30 uur. 

In het kader van de 75 jarige herdenking van de Slag om de Schelde en de Tweede Wereldoorlog organiseert de gemeente Vlissingen op 15 augustus 2019 een Indiëherdenking. Tijdens deze herdenking zal de oorlogsgeschiedenis van voormalig Nederlands Indië tot de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 worden herdacht. Een (oorlogs)geschiedenis die voor veel Vlissingse inwoners met een Molukse of Indische achtergrond of met familiebanden daar belangrijk is en het daarom waard is om ook in Vlissingen te herdenken.

De herdenking zal gehouden worden op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen aan de President Rooseveltlaan 766. Tijdens de herdenking worden bloemen gelegd voor de slachtoffers van de Japanse bezetting. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma: De plechtigheid begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

 Openingswoord door burgemeester Van den Tillaar

 Muzikaal optreden door de KHOG

 Toespraak door dhr. Rob Wiessenhaan, voorzitter van de Indische Vereniging Koempoelan

 Muzikaal optreden tifa-groep van Mae Uku

 Toespraak door dhr. Bob Latuheru, voorzitter van de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon

 Muzikaal optreden tifa groep van Mae Uku

 Kranslegging door de burgemeester gevolgd door overige bloemleggers

 Last Post door de KHOG

 Een minuut stilte

 Wilhelmus door de KHOG

Na afloop van het officiële gedeelte is er een informele bijeenkomst in de aula van de begraafplaats met koffie/thee.