Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Mae Uku

~~~~~~ U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  ~~~~~~

Aan alle bewoners van de Molukse wijk  Oost Souburg.

Aan al onze sponsoren en College B & W Vlissingen

Aan de Molukse organisaties in Zeeland

 

Het jaar zit er weer bijna op en we gaan ons opmaken voor het komend jaar. Het jaar 2018 waren we gestart met een Nieuwjaarsfeest, nu luiden wij 2019 in met weer een Nieuwjaarsreceptie  en nodigen u uit op

zondag 6 januari 2019, aanvang 18.00 – 21.00 uur in “Mae Uku”

Prins Hendrikstraat 35A O Souburg

De sprekers bij eerdere edities, o.a. namens de Kerkenraden, Sportclubs, Wijkraden, Werkgroepen, Hulporganisaties Maluku – en allen opererend vanuit het Walcherse – hebben ons altijd gesterkt om door te gaan.

 

Zó ook waren in 2018 de hoogtepunten en dieptepunten waar we rekening mee houden: o.a. Midzomerfeest,  SouMiKou-Sponsorwandeltocht, OPT-bokaal, maar ook bij sterfgevallen.

 

Door samenwerking en communicatie konden we bergen verzetten, doelend op de  werkzaamheden gericht op de samenleving in de Molukse gemeenschap. Deze werkzaamheden willen wij ook het komend jaar zo goed als mogelijk uitvoeren en wij menen dat een optimale samenwerking met Molukse organisaties, hetzij op cultureel-, sport-, kerkelijk gebied dan wel anderszins, hiertoe zeker bijdraagt.

 

‘Dekat di Hati’ heeft aangekondigd de trekking loterij te willen doen en we zullen dit dan ook tijdens deze Nieuwjaarsreceptie 2019 – om ca. 20.00 uur – in het programma aanpassen.

 

Samen met de vrijwilligers binnen Mae Uku zullen wij u graag verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. Tot ziens op zondag 6 januari 2018!

 Bestuur Stichting Mae Uku