Evenementgegevens


Volgens het OPT-comite 2019 Naomi Jansen-Lekatompessy, Elsa van Garsel-Titaley, Onny Tuhuleruw & Alex Telehala is het Recreatie Mixed Badmintontoernooi nu helemaal afgeblazen(16 mei 2109):

De laatste planning was zaterdag 25 mei van 13.30 – 17.00 uur in Sporthal De Belt, Koopmansvoetpad 75  te Oost Souburg, maar komt nu dus te vervallen.

7,50 euro p/p (incl. diner) overmaken op iban: NL12RABO 0.154.475.831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. ‘OPT2018 – naam’. Uiteraard zal reeds betaalde inschrijvingen teruggestort worden!

E: stichting@mae-uku.nl  óf  njansenleka@icloud.com
M: 06-45581027 (Onny Tuhuleruw)