Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 24 maart 2018


Oom Piet Tuasuun(OPT)-bokaal op zaterdag 24 maart 2018.

Badminton Mixed Doubles Recreanten: Sporthal De Belt, Koopmansvoetpad 75 in Oost Souburg van 13.30 – 17.00 uur.

Prijsuitreiking ca. 18.00 uur met aansluitend een warme hap in Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35A – in de Molukse wijk – te Oost Souburg.

Inschrijven via Onny Tuhuleruw (06 45581027), via Elsa van Garsel-Titaley (06 24289298) of per email naar stichting@mae-uku.nl. Na inschrijving s.v.p. tegelijkertijd uw deelname (incl. warme hap). Collega-Mae Uku medewerkers van oom Piet doen dan natuurlijk gewoon gratis mee, maar dienen zich wel bij afwezigheid af te melden.

ad 7,50 euro p/p over te maken op iban: NL12RABO 01544 75 831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. ‘OPT-2018 – naam/namen’.

Zaterdag 24 maart 2018 maken we ons klaar voor het lievelingsspelletje van onze oudste medewerker binnen  de Molukse welzijnsstichting Mae Uku. Een feestelijke 6e editie hopen we ervan te maken, want oom Piet wordt straks 95 jaar, een respectabele leeftijd. Ook de menare-groep van Bunga Cengkeh & zanggroep Arumbae zijn dan in Mae Uku van de partij!

Samen met collega’s, andere vrijwilligers, familie en nog meer kennissen van Oom Piet Tuasuun gaat de 6e editie weer van start. Bij de Mixed Doubles wordt er middels trekking van (speel)kaarten je medespeler bepaald. Voor elke dubbelpartij(wedstrijd) wordt dit gedaan. De eindscore per wedstrijd bepaalt je eigen totaal aan punten. De twee winnaars zijn diegenen met het meeste puntentotaal. Logisch toch!

Oom Piet was op 28-jarige leeftijd, alleenstaande KNIL-militair, 67 jaar geleden – op 8 april – met de Roma aangemeerd vanuit de Molukken. Met 200 lotgenoten werden ze in Vlissingen gedetacheerd. Na wat strubbelingen is toen besloten om de manschappen te scheiden, waardoor er 100 man naar Middelburg werden verhuisd en de andere 100 in Vlissingen konden blijven.

Naast oom Piet hebben we nog een aantal vrijwilligers binnen Mae Uku die ook met de besproken scheepstransporten zijn meegekomen, maar die rekenen we tot de 2e generatie 65-plussers.

Winnaars OPT-2017 Mauro Salawane en Coco Coenen.

Vorig jaar werden er 6 rondes gespeeld van 15 minuten. Met 7 velden en natuurlijk 4 deelnemers per veld hadden we met 28 deelnemers, een complete bezetting. Zo kon er een ruime marge ingeruimd worden (pauzes) voor alle recreanten. Coco Coenen (ook in 2016 winnaar) en Mauro Salawane waren vorig jaar de winnaars in sporthal De Belt te Oost Souburg.

In Mae Uku (zaal open vanaf ca. 17.00 uur) hopen we iedereen – in een andere setting – weer te verwelkomen. Gezamenlijk hopen we weer van een heerlijk diner te kunnen genieten met de nodige fotomomenten waardoor we ook dit jaar hopen onze 95-jarige Oom Piet vast te kunnen leggen. We hopen dat u ons allen meehelpt om ook deze 6e editie ‘Oom Piet Tuasuun(OPT)-bokaal’ tot een succes te brengen.