Evenementgegevens


Overleg met alle betrokkenen bij de organisatie van de sponsorwandeltocht van 4 juli 2018.

Ook hier gaan alle opbrengsten/sponsorgeld naar de Sociale Werkplaats op Ambon in de Molukken, waar ca. 220 motoren aan meededen. Laten we hopen dat er evenzoveel wandelaars eraan meedoen…..