Evenementgegevens


Maandag 7 juli 2014: I.v.m. overlijden van “moedertje Jacomina Goedbloed-Van Belzen is er ná de begrafenis(12.00 uur op de begraafplaats Oost Souburg) gelegenheid de familie te condoleren in Mae Uku, Pr.Hendrikstraat 35A, 4388 KM  te Oost Souburg.