Evenementgegevens

  • Datum:

VOORBEELD AANVRAAGBRIEF VERLOF

Aan de directeur van de school

Datum: ………………

Betreft: verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek op 25 april 2014

van ..<naam leerling>..

 

Geachte heer/mevrouw ..<naam geadresseerde>..

Op vrijdag 25 april 2014 viert de Molukse gemeenschap dat 64 jaar geleden de Republiek der Zuidmolukken werd geproclameerd. Deze Molukse Nationale feestdag wordt gevierd in ……………………………………. te ………………………….

 

Het Molukse vrijheidsstreven leeft bij ons nog zeer. Elk jaar biedt de nationale viering ons de gelegenheid samen met Molukkers uit het hele land uiting te geven aan ons ideaal van een vrije onafhankelijke republiek.

 

Dit gevoel van samenzijn en beleving is belangrijk voor ons, ons gezin en onze kinderen.

Wij zouden het als een groot gemis zien als onze kinderen niet kunnen deelnemen aan de beleving van onze Molukse cultuur en idealen. Omdat wij dit belangrijk vinden voor hun opvoeding en bijdraagt aan een positief zelfbeeld en het zelfrespect versterkt en de banden met onze mede Molukkers in Nederland en daarbuiten levend houdt.

 

Daarom willen we u vriendelijk verzoeken verlof te verlenen, zodat onze kinderen kunnen deelnemen aan de 64e viering van de proclamatie van de Zuidmolukse Republiek.

 

Vanzelfsprekend kunnen de gemiste lessen – indien nodig – op een ander moment worden ingehaald.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

<Naam en ondertekening>