Evenementgegevens


Ook dit jaar een sponsor-wandeltocht dat door de werkgroep SouMiKou wordt georganiseerd, waarbij alle drie Molukse wijken op Walcheren in Zeeland weer worden  aangehaald, te weten in S O U  burg,  M I  ddelburg en  K O U  dekerke.. Deze keer – op verzoek – wordt er ook een route van 20 km uitgereikt naast die van 5, 10 en 15 km waar deelnemers mee kunnen wandelen.

In Middelburg en Koudekerke is de toezegging er al om gezamenlijk deze activiteit mede te organiseren en zullen er ook daar weer stempelposten worden geïnstalleerd in de Middelburgse Rijnstraat en de Koudekerkse Cithershilsingel.

Deze keer hopen we ook dat deelnemers ook weer met een sponsorformulier op pad gaan om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel.

Deze keer gaan we geld genereren voor een sociale werkplaats in een dorp/kampong op het eiland Ambon dat zich richt op de ‘Dagopvang voor jongeren met een beperking’.

Aansluitend dus op de projecten waar collega-organisatie ‘Rit/Rock voor de Molukken’ zich op richt (zie daarvoor hun website) en te lezen door te klikken op de link van <<<  Toelichting SouMiKou1  >>>>>

We hopen op een succesvol en natuurlijk gezellige wandeltocht rond de Molukse Wijken met héééél véééél sponsorgeld voor HET GOEDE DOEL.