Evenementgegevens


 Sponsorwandeltocht 5, 10, 15 en 20 kilometer vanuit Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35A

Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert de wandelgroep SouMiKou van Stichting Mae Uku weer een sponsorwandeltocht te houden langs de drie Molukse Wijken op Walcheren, m.m.v. de plaatselijke wijkraden voor de bezetting van  eveneens drie stempelposten in Oost Souburg (Mae Uku), Middelburg (Tabadila) én Koudekerke (dit jaar weer bij de familie Patty).

Komt u óók gezellig meewandelen met de speciale editie op deze (3e) zaterdag van de maand juni, waarmee we alle sponsorgelden en donaties voor deze editie van de SouMiKou-wandeltocht geheel ten goede zal komen aan de projecten van Stichting Dekat di Hati: zij zetten zich in t.b.v. de kansarme kinderen op Ambon-Maluku-Indonesië.

 

Toelichting: Met een wandeltocht proberen we vrijwilligers van Stichting Mae Uku en andere collega-organisaties in beweging te krijgen, zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. Medestanders en bekenden mee te krijgen – middels sponsoring – gezellig mee te wandelen tegen een kleine bijdrage (ad 3 euro) ter ondersteuning van – de projecten van Stichting Dekat di Hati  – als het goede doel in 2019.  Deelnemers kunnen zichzelf laten sponsoren door geld (elke bijdrage, hoe klein ook) op te halen voor het goede doel. Een drietal Molukse Wijken bestaan en staan nog steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren in Zeeland. De KNIL-soldaten met hun gezinnen werden toentertijd door het Rijk geconcentreerd en samengebracht van houten barakkampen naar nette, moderne rijtjeshuizen in SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke (SOUMIKOU). Deze wijken vormen de basis ook voor de SOUMIKOU- Mars/Wijkentocht. Een leuke bijkomstigheid is de woordassociatie memorerend aan Mr.Dr. Chris Soumokil. Terugdenkend ook aan de eerste Molukse Stichting in Nederland, nl. die van Middelburg, hier in Zeeland. Iederéén is van harte uitgenodigd mee te doen. Dan wel als deelnemer ofwel als sponsor!!! ZATERDAG 15 juni 2019!

Ook HZ-studenten in 2019 actief op Ambon voor Dekat di Hati

Begeleidend schrijven : Stichting Dekat di Hati

Inmiddels ruim 6 jaar is de stichting Dekat di Hati actief op de Molukken.  De stichting is een initiatief van Nona en Cees Verhage. Tijdens hun vakanties op Ambon werden ze getroffen door de vaak ontbrekende gewenste faciliteiten voor kinderen. Als je hier in Nederland woont en opgegroeid bent vind je het normaal om drie maal daags te eten, een eigen bed te hebben, naar de huisarts te gaan als je ziek bent. Voor ons heel normale basisbehoeften. Veel ouders op de Molukken doen iedere dag heel hard hun best om dit voor hun kinderen te realiseren, maar helaas lukt dit lang niet altijd. Als één van de ouders ziek wordt ontstaat er direct al een probleem.

Stichting Dekat di Hati stelt zich als doel om kansarme kinderen op de Molukken mogelijkheden te bieden een fijne jeugd te hebben en een goede schoolopleiding zodat de kans op een leuke baan in de toekomst binnen de mogelijkheden ligt voor ieder kind. We ondersteunen op dit moment 30 kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dankzij een grote groep adoptieouders die dit mogelijk maken en de stichting Mega Conston in Ambon kunnen wij het verschil maken voor deze kinderen die de middelbare school bezoeken of de Pattimura Universiteit.

Verder participeren wij samen met de stichting Save Home in Yayasan Rumah Aman Gasira in Ambon. Deze stichting biedt hulp aan kinderen die seksueel misbruikt zijn. Wij faciliteren mede in huisvesting van deze stichting en de voorlichting aan docenten van middelbare scholen. Hier in Nederland is voorlichting en preventie een taak van de overheid. Zover is het helaas nog lang niet op de Molukken. Wij proberen dit op de agenda te krijgen bij de gemeente en provincie daar.

We gaan starten met ondersteuning aan stichting Kasih Karunia. Dit is een dagbestedingsproject voor mensen met een beperking. Deze groep willen we een zinvolle dagbesteding geven. Hiervoor is expertise, geld en ruimte noodzakelijk. Wij gaan samen met vrijwilligers aan de slag om te kijken wat we kunnen betekenen voor deze stichting. Er is ruimte beschikbaar en gelukkig werken zij daar al met de nodige vrijwilligers.

Ieder jaar bezoeken wij onze nieuwe projecten, maar ook gaan we kijken bij projecten waar we in het verleden aan hebben gewerkt. Hoe verloopt alles? Zijn er nog vragen of kunnen wij nog iets betekenen? Het is fijn om een constructieve samenwerking te hebben met de stichting Mega Conston uit Ambon. Zij zijn immers steeds daar en kunnen bijsturen daar waar nodig of gewenst. Wij onderhouden steeds contact met hen.

Ieder bezoek opnieuw aan de Molukken treft ons de energie en veerkracht waarmee mensen aan het werk gaan. In een land waarin weinig geregeld wordt voor mensen die het moeilijk hebben. Gezinnen waar één van de ouders ziek is of overleden. Gezinnen waar ouders veel en lang werken voor zo weinig roepia’s. Net voldoende voor het hoogst noodzakelijke. Ze vragen ons niets. Daarvoor zijn ze veel te trots. Wij proberen het verschil te maken. Dankzij de financiële ondersteuning van zoveel mensen in Nederland en de inzet van een groep mensen op de Molukken lukt dat. Het geeft ons ieder jaar weer zoveel energie om dit te ervaren dat we hier hopelijk nog jaren mee door kunnen gaan. www.dekatdihati.nl

 

 

Wilt u alvast een bijdrage doen? Dan kunt u alvast wat overmaken via IBAN: NL12RABO 0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. “(naam) wandelt mee”.

 

Natuurlijk hopen we aan het eind van deze zaterdag 15 juni in het Mae Uku-gebouw een waardevolle cheque te kunnen invullen om te overhandigen aan Dekat di Hati.

 

Elke deelname, alle leeftijden zou leuk zijn en vooral jeugdploegen of andere groepen/organisaties juichen we van harte toe om ons te steunen een mooi bedrag binnen te halen.

 

Namens Stichting Mae Uku

Wandelgroep SouMiKou

(Mona Matitaputty, Gabe Waisapy, Maria Nanuru, Mesak Lopulissa, Mary de Lima en Lucas Waisapy)