Evenementgegevens


Alweer een druk bezet programma deze maandag, beginnende met de werkgroep Ouderen van 09.30 – 12.00 uur. Vanaf 13.30 uur ongeveer is de schoonmaakploeg wederom druk doende haar werkzaamheden uit te voeren.

’s Avonds vanaf 19.15 uur is de fluitgroep Masohi weer in sessie, waarna om 20.45 uur de linedancers de zaal weer kunnen innemen.

Ook het bestuur zal zo rond 20.45 uur een ingelaste bijeenkomst hebben!